Ontdek onze oplossingen
voor verschillende uitdagingen

Netpresenter helpt organisaties optimaal te functioneren in de huidige veeleisende werkomgeving. Ontdek onze vier pijlers met innovatieve oplossingen waarmee we diverse communicatie-uitdagingen kunnen oplossen, en werknemers meetbaar beter geïnformeerd, betrokken, productief en veilig kunnen houden.

Geïnformeerd

Door werknemers geïnformeerd te houden, help je ze om hun volledige potentieel op hun werk te bereiken en benutten. Al je werknemers bereiken met de juiste informatie is lastiger in de moderne werkplek: door globalisering, hybride werken en een gemengd personeelsbestand van kantoor- en non-deskpersoneel werken mensen steeds meer verspreid en op verschillende tijden. Hoe bereik je iedereen makkelijk en effectief?

informed netpresenter

Werknemerscommunicatie

Het bereiken van bedrijfsdoelen begint met effectieve werknemerscommunicatie. Dit houdt in dat relevante informatie strategisch onder werknemers wordt verspreid. Deze informatie dient tijdig en op manieren aangeboden te worden die aansluiten bij de specifieke behoeften van verschillende groepen werknemers.

Organisatieverandering

Verandermanagement is een van de moeilijkste onderdelen van elke organisatieverandering. Werknemers verzetten zich vaak intrinsiek tegen verandering. Met de juiste interne communicatiestrategie en -middelen overwin je deze weerstand en versnel je de organisatieverandering zelfs.

Non-deskwerknemers

Non-deskwerknemers missen soms een connectie met hun organisatie en hebben vaak beperkt toegang tot traditionele communicatiekanalen. Zet een communicatieplatform in om je non-deskwerknemers weer met hun organisatie te verbinden.

Leiderschapscommunicatie

Van het hoofdkantoor tot de eerste lijn – om je effectieve leiderschapscommunicatie bij elke werknemer in je organisatie te krijgen is een gestroomlijnde oplossing nodig, die een directe connectie en een gepersonaliseerd gesprek mogelijk maakt.

Onboarding werknemers

De eerste dagen en weken in een nieuwe baan zijn cruciaal – dus zorg ervoor dat nieuwe werknemers zich thuis voelen en betrek ze vanaf dag één met een soepele digitale ervaring en alle informatie om een vliegende start te maken.

Betrokken

Betrokken werknemers zijn productiever, behalen betere resultaten en blijven langer bij hun organisatie werken. Lagere betrokkenheid wordt echter door allerlei factoren veroorzaakt: een gebrek aan een open werkomgeving, inzicht in hoe dagelijkse taken bijdragen aan bedrijfsdoelen, duidelijke en tijdige communicatie, en het gevoel een belangrijk onderdeel van de organisatie te zijn. Hoe houd je iedereen betrokken?

engaged netpresenter

Werknemersbetrokkenheid

Cultuur en werknemersbetrokkenheid beginnen met verbinding. Bereik, verbind en betrek elke werknemer in je organisatie met een soepele digitale ervaring en een bewust menselijk tintje. Waar ze ook zijn.

Organisatiecultuur

Je mensen zijn het middelpunt van je cultuur. Zet ze in het hart van je organisatie en help ze uit te blinken met een tool die ze in staat stelt om te delen en leren, die de organisatiecultuur en waarden versterkt en die je hele personeel met elkaar verbindt.

Gedragsverandering

Nieuwe gewoontes inspireren en vormen is een kwestie van lange adem. Effectieve en succesvolle gedragsverandering bij je werknemers vraagt om een langetermijnaanpak waarbij je je volledige scala aan communicatiekanalen inzet.

Employer Branding

Het creëren van sterke employer branding begint van binnenuit. Zorg voor een gedeeld begrip van de doelen, visie en missie van je organisatie om een zinvolle band met je merk te creëren en ambassadeurs van je werknemers te maken.

Gebruikersadoptie

De gebruikersadoptie van nieuwe tools verbeteren is een uitdaging voor elke organisatie. Interne communicatie speelt een belangrijke rol bij het betrekken van je werknemers en uiteindelijk bij het in gebruik nemen van een nieuwe tool. Het kan zelfs worden gebruikt om mensen naar specifieke tools te leiden, waardoor de adoptiegraad direct toeneemt.

Productief

Productieve werknemers zijn de basis van je organisatie, bedrijfsdoelen en goede resultaten. Werknemers zijn echter niet vanzelfsprekend productief: afleidingen, informatieoverload of te weinig informatie, een gebrek aan samenwerking, een gebrek aan duidelijke doelstellingen en verwachtingen of lage betrokkenheid kunnen in de weg liggen van productiviteit. Hoe zet je communicatie in om deze problemen te tackelen?

productive netpresenter

Efficiëntie op de werkplek

Werknemerscommunicatie kan een tijdrovende taak zijn, die vraagt om meerdere afdelingen en veel personeel. Netpresenter verhoogt de efficiëntie op de werkplek door communicatie met werknemers eenvoudiger, sneller en effectiever te maken.

Werknemerstraining

Werknemerstraining is cruciaal om bij te blijven in deze steeds veranderende, dynamische wereld. Maar informatie die niet vaak genoeg herhaald wordt, wordt net zo snel weer vergeten. Om ervoor te zorgen dat nieuwe kennis beklijft, moeten werkgevers verder kijken dan de eenmalige training.

Business intelligence

Business intelligence is essentieel voor elke organisatie. Er zijn vele manieren om data te verzamelen. De data in de juiste handen krijgen is echter een heel andere uitdaging. Maak je organisatie echt datagestuurd door real-time informatie direct te verspreiden naar alle werknemers.

Werknemersproductiviteit

Als iedereen gefocust, betrokken, en vooral vrij van afleiding is, schiet de werknemersproductiviteit omhoog. Het probleem is dat afleiding onvermijdelijk is in het moderne kantoor. Gestroomlijnde interne communicatie helpt de productiviteit van werknemers te verhogen.

Informatiestress

Traditionele kanalen schieten hun doel voorbij: de aandacht van personeel trekken in een wereld van informatiestress vereist boeiende, digitale content die je mensen voorop stelt en ze op een dynamische en visueel aantrekkelijke wijze betrekt.

Veilig

De (digitale) veiligheid in je organisatie: een van de belangrijkste factoren voor een welvarend bedrijf. Er zijn echter veel risico’s: cyberaanvallen blijven toenemen. Gegevensverlies kan voor grote problemen zorgen. Fysieke veiligheidsrisico’s zoals ongevallen of brand liggen op de loer. En psychische klachten zoals burn-outs komen steeds vaker voor. Hoe houdt communicatie je organisatie op alle vlakken veilig?

safe netpresenter

Noodcommunicatie

In noodsituaties is de veiligheid van werknemers sterk afhankelijk van effectieve noodcommunicatie. Hiervoor is een robuust en betrouwbaar comunicatieplatform nodig. Een platform dat onmisbare meldingen verstuurt door alle schermen binnen de organisatie over te nemen.

Cybersecurity bewustwording

Het aantal cyberaanvallen blijft toenemen. Cybersecurity staat dus bovenaan de agenda van veel organisaties wereldwijd. Om cybersecurity te verbeteren, wenden organisaties zich tot technische oplossingen. Maar om cybersecurity echt te versterken, moet je een menselijke firewall van weerbare werknemers creëren.

Crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie gaat over het strategisch en snel delen van informatie tijdens een crisis. Het is van vitaal belang om te voorkomen dat een situatie de reputatie en operaties van een organisatie schaadt. Hoe goed crisisinformatie wordt gecommuniceerd, kan de situatie verergeren of helpen beheersen.

Compliance communicatie

Compliance communicatie informeert en onderwijst werknemers over belangrijke onderwerpen zoals wettelijke vereisten, regelgeving en protocollen. Het is van cruciaal belang om een cultuur te creëren waarin iedereen actief de compliance-richtlijnen volgt en zich hier ook naar gedraagt. Dit beschermt de organisatie op verschillende manieren en op meerdere niveaus.

Werknemerswelzijn

Het verbeteren van het werknemerswelzijn en het opbouwen van een gezondheidscultuur in uw organisatie behelst meer dan alleen aandacht voor fysieke gezondheid. Het omvat ook aandacht voor mentale, emotionele en sociale aspecten, samen met het gebruik van de juiste communicatiemiddelen om de boodschap over te brengen.