Privacy Policy Netpresenter

In deze privacyverklaring beschrijft Netpresenter B.V. (hierna te noemen ‘Netpresenter’, ‘ons’, ‘onze’ en ‘wij’) welke informatie over u (‘persoonsgegevens’) wij verwerken wanneer u onze website www.netpresenter.com bezoekt, evenals wanneer u contact met ons opneemt via een telefoontje of door het gebruik van onze apps. Verwerking omvat, in het kort, elke actie die wij ondernemen met betrekking tot persoonsgegevens.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Netpresenter B.V. treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. U vindt onze contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Op de website van Netpresenter of tijdens telefoongesprekken met ons, kunt u gevraagd worden om actief de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Contactgegevens: uw naam, (zakelijk) e-mailadres, telefoonnummer en titel;
 • De naam van uw bedrijf of werkgever en de afdeling waarop u werkzaam bent;
 • Alle andere persoonlijke gegevens die u verstrekt via de optie ‘uw bericht’ op onze website.

U bent nooit verplicht om uw contactgegevens in te voeren. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten en producten, om contact met ons op te nemen via onze websites en om informatie van onze website te kunnen downloaden, is het echter wel noodzakelijk om een beperkte hoeveelheid persoonlijke informatie te verstrekken.

Naast de persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, verzamelen wij ook informatie die betrekking heeft op u via uw bezoeken aan onze website. Deze informatie heeft u niet actief aan ons verstrekt. Deze informatie heeft betrekking op uw browsertype en -taal, uw besturingssysteem, uw Internet Protocol (IP)-adres, de URL’s van de sites die u voor en na uw bezoek aan de Netpresenter-website hebt bezocht en de links die u binnen de Netpresenter-website aanklikt. Deze gegevens worden verzameld met behulp van verschillende technologieën, zoals het plaatsen van cookies, internettags en webbakens. Uw internetbrowser verstrekt automatisch bepaalde informatie aan de website van Netpresenter, zoals de URL van de website die u zojuist hebt bezocht en de browserversie die op uw computer draait. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in de paragraaf over cookies in deze privacyverklaring.

Als u onze apps gebruikt, verwerken wij uw persoonsgegevens alleen als uw bedrijf de app via de Netpresenter Cloud uitvoert. In dat geval verwerken wij de volgende gegevens:

 • De gebruikersnaam die u heeft gekozen;
 • Uw bedrijfsnaam of de naam van uw werkgever, indien u ervoor kiest om deze informatie aan ons te verstrekken. U bent hiertoe niet verplicht;
 • Uw apparaatnaam;
 • GIS-informatie;
 • Het moment dat u voor het laatst bent aangesloten op de app.

Wij verwerken geen persoonsgegevens als uw bedrijf de app op zijn eigen server draait of als u een demoversie van onze apps gebruikt.

Combinatie van persoonlijke informatie

Netpresenter combineert de persoonsgegevens die u op onze website verstrekt met door u verstrekte persoonlijke informatie die u via e-mail en telefoongesprekken via andere media verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u telefonisch contact met ons opneemt.

Netpresenter combineert persoonlijke informatie die u ons via onze website of tijdens telefoongesprekken verstrekt met informatie die wij al over u verwerken vanwege eerder contact met u, ongeacht het medium waarlangs dit contact heeft plaatsgevonden.

Netpresenter combineert persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt met (automatisch) via onze apps verstrekte (geografische) informatie.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

De persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt tijdens uw bezoek aan de Netpresenter-website, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om u op verzoek informatie te sturen.
 • Om uw sollicitatie te behandelen en de relevante managers uw sollicitatie te laten beoordelen.
 • Om u te informeren over updates op onze blog.
 • Om contact met u te onderhouden, onder andere om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en onze (nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen.
 • Om marktonderzoek te doen.
 • Om nieuwe producten te ontwikkelen.
 • Om een automatische statistische analyse van de klantprofielen van Netpresenter en andere bezoekers van onze website te maken.
 • Om ons te helpen het ontwerp van deze website en andere producten te verbeteren en/of te ontwikkelen.
 • Om onze marketing- en onderzoeksactiviteiten te verbeteren.
 • Om andere zakelijke functies te vergemakkelijken.
 • Om, waar nodig, ons bedrijf te (kunnen) verkopen.
 • Om, waar nodig, rechtsvorderingen te (kunnen) instellen, uitoefenen of verdedigen.

Service-updates en andere informatie

Als u een klant van Netpresenter bent, kunnen we u informatie sturen – of anderszins contact met u opnemen – over nieuwe diensten, functies en andere aankondigingen, al dan niet in de vorm van een nieuwsbrief. Het is mogelijk om u af te melden voor deze mededelingen. Als u dit wilt doen, stuur ons dan een e-mail of klik op ‘afmelden’ onderaan de e-mail die u van ons heeft ontvangen. In dat geval is het echter mogelijk dat u niet op de hoogte bent van belangrijke informatie over Netpresenter-software en de diensten die u gebruikt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens van klanten of van vertegenwoordigers van klanten worden bewaard tot een jaar nadat u of uw bedrijf geen klant meer bent of is van Netpresenter. Wij zullen periodiek (jaarlijks) controleren of u of uw bedrijf nog steeds klant van Netpresenter bent of is. We zullen periodiek (jaarlijks) controleren of uw gebruikersaccount nog steeds actief is en eventuele gebruikersaccounts die inactief zijn geworden, verwijderen.

 

Persoonsgegevens van potentiële klanten die een offerte of een demoversie van ons product hebben aangevraagd, worden één jaar bewaard. (Persoons)gegevens van sollicitanten worden één jaar bewaard.

Persoonsgegevens die door middel van cookies worden verzameld, worden bewaard in overeenstemming met de bewaartermijnen die in onze cookieverklaring worden vermeld.

Andere persoonsgegevens die via onze website worden verzameld, worden door Netpresenter tot maximaal drie maanden na uw bezoek aan onze website bewaard.

 

Ontvangers van persoonsgegevens

Op basis van uw toestemming voor het plaatsen van cookies, delen wij uw persoonlijke gegevens met:

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van marketingcookies

Om u een optimaal functionerende website te kunnen bieden, vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van marketing cookies. Indien u hiermee instemt, is Netpresenter samen met de partijen die de marketingcookies leveren, verantwoordelijk voor het verzamelen en doorsturen van persoonsgegevens via dat cookie. De aanbieder van het cookie is daarna de enige verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Bezoek onze cookieverklaring voor meer informatie.

Netpresenter deelt uw persoonlijke gegevens met de volgende partijen door het gebruik van marketing cookies:

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid met betrekking tot Netpresenter socialmediapagina’s

We zijn ook een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met Facebook Ireland Limited (gevestigd op 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) met betrekking tot de pagina-inzichten die worden aangeboden via de Netpresenter Facebook-pagina. Bezoek de volgende website voor meer informatie over de joint controller regeling: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Waar u onze LinkedIn-pagina bezoekt of met ons in verbinding staat op LinkedIn, zijn wij een gezamenlijke controller met Linkedin Ireland Unlimited Company (‘LinkedIn’) met betrekking tot de ‘pagina-inzicht’-functie. LinkedIn Ireland Unlimited Company is gevestigd in Gardiner House, Wilton Plaza, Dublin, Ierland. Bezoek de volgende website voor meer informatie over de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheidsregeling die we met LinkedIn hebben:

https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

Verwerkers

Wij delen uw persoonsgegevens ook met partijen die diensten aan ons leveren, zoals de partij die de website van Netpresenter host en de partijen die ons voorzien van tools om onze website te beheren. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen in opdracht van Netpresenter en wij hebben met deze partijen gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten.

Overdracht van persoonsgegevens naar verschillende rechtsgebieden

Netpresenter bewaart alle persoonsgegevens die u aan Netpresenter verstrekt op beveiligde servers in Nederland die geacht worden uw persoonlijke gegevens adequaat te beschermen.

Als u onze website bezoekt en toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, geven wij ook persoonlijke gegevens door aan partijen die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Sommige van de partijen die uw persoonlijke gegevens ontvangen door het gebruik van cookies zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Partijen die onder het EU-US Privacy Shield certificeren, bieden een voldoende niveau van gegevensbescherming in vergelijking met de Europese Economische Ruimte.

Wanneer een ontvanger buiten de Europese Economische Ruimte niet gecertificeerd is in het kader van het EU-VS Privacy Shield of wanneer er een ander besluit tot gepastheid is genomen, heeft Netpresenter maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie alleen wordt overgedragen wanneer er passende waarborgen zijn in overeenstemming met de relevante wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, op basis van een overeenkomst die wij met u hebben en op basis van ons rechtmatige belang zoals hierna uiteengezet.

Technische ondersteuning

Wanneer u ons verzoek om technische ondersteuning invult, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om een overeenkomst uit te voeren die wij mogelijk met u hebben en die gebaseerd is op ons legitieme belang om onze klanten technische ondersteuning te bieden en onze producten te verbeteren. Wij helpen ook geïnteresseerde bedrijven en personen met vragen over onze producten. Als we in dit proces persoonsgegevens verwerken, doen we dat op basis van ons legitieme belang om uw vragen over onze producten te beantwoorden en onze producten te verkopen.

Blog

Als u zich abonneert op onze blog, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming.

Downloads

Als u inhoud van onze website downloadt, verwerken wij persoonlijke gegevens over u op basis van ons legitieme belang om te weten welke partijen geïnteresseerd zijn in onze inhoud en producten.

Abonnementen op de nieuwsbrief

Als we onze klanten een nieuwsbrief sturen, doen we dat op basis van ons legitieme belang om onze klanten informatie over onze andere producten te sturen. Als u geen klant bent en u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, baseren wij deze verwerking op uw toestemming.

Profielen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om profielen aan te maken over onze klanten en mensen die onze producten gebruiken. Als u onze klant bent of in dienst bent van onze klanten, doen we dit op basis van ons legitieme belang om ons klantenbestand (voor persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt) beter te begrijpen, in combinatie met uw toestemming voor het gebruik van marketingcookies, als u ons toestemming geeft voor het gebruik van deze cookies. Als u (nog) geen klant van Netpresenter bent, baseren wij deze profilering op ons legitieme belang om ons potentiële klantenbestand beter te begrijpen en om contact met u op te nemen als wij het gevoel hebben dat wij een goede match zijn voor uw bedrijf. Raadpleeg de paragraaf over profilering voor meer informatie over de profilering die wij uitvoeren. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens om contact met u op te nemen, kunnen wij contact met u opnemen; zie de volgende paragraaf.

Contact

Wij zullen contact opnemen met onze bestaande klanten of hun werknemers of vertegenwoordigers, wanneer dit nodig is om een bestaande overeenkomst na te komen of wanneer dit nodig is om een overeenkomst aan te gaan, alsmede op basis van ons legitieme belang om vragen en verzoeken van onze klanten te beantwoorden, alsmede ons legitieme belang om ondersteuning te bieden aan onze klanten. Wij zullen ook uw contactgegevens gebruiken voor direct marketing, op basis van ons legitieme belang om onze producten onder de aandacht van onze klanten te brengen. Dit zal beperkt blijven tot producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die u al gebruikt.

Als u nog geen klant van Netpresenter bent, zullen wij uw persoonlijke gegevens voor dit doel verwerken op basis van ons legitieme belang om onze producten aan potentiële klanten te verkopen. Wij zullen ons houden aan de Eisen van de Nederlandse Telecommunicatiewet (‘Telecommunicatiewet’) wanneer wij contact met u opnemen. Indien u niet wenst dat wij contact met u opnemen, kunt zich te allen tijde in schrijven in het zogenaamde ‘Bel-me-niet-register’. Wij zullen dit verifiëren in het Bel-me-niet-register alvorens contact met u op te nemen.

Overige activiteiten

Wij verwerken ook de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt op basis van ons rechtmatige belang om onze producten en diensten te verbeteren, onze website te verbeteren, marktonderzoek uit te voeren, ons bedrijf te kunnen verkopen, met inbegrip van duediligenceonderzoek, en om juridische claims af te handelen.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u het recht om:

 • uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de verwerking die wij al hebben toegepast.
 • informatie over en een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verzamelen op te vragen.
 • te verzoeken dat wij persoonsgegevens die u betreffen wijzigen, corrigeren of verwijderen.
 • te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • bezwaar te maken tegen elke vorm van verwerking die wij op grond van ons rechtmatige belang ondernemen.
 • te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking verstrekken (‘dataportabiliteit’)

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie over de verwerking van persoonsgegevens door Netpresenter. Voor Nederland treedt de Autoriteit Persoonsgegevens op als toezichthouder. Wij verzoeken u vriendelijk eerst contact met ons op te nemen als u klachten heeft over de wijze waarop Netpresenter persoonsgegevens over u verwerkt en zullen ernaar streven uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Als u ons vraagt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, kan het zijn dat wij onze diensten niet meer aan u kunnen leveren. Als u besluit om uw toestemming voor de verwerking in te trekken, kunnen wij uw persoonsgegevens nog steeds bewaren onder een andere wettelijk basis.

Profilering

We passen profilering toe op mensen die zich via e-mail en IP-adres hebben geïdentificeerd. Het profiel dat wij opbouwen bestaat uit persoonsgegevens die u via onze website aan ons heeft verstrekt en door op een andere manier contact met ons op te nemen, uit rolgebaseerde gegevens, webbezoeken en klikgedrag en uit downloads op onze website. Met rolgebaseerde gegevens bedoelen wij dat de informatie die wij u tonen aanpassen aan uw specifieke professionele achtergrond. Alle profielen worden geautomatiseerd opgebouwd. Netpresenter zal de profielen niet gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming zoals beschreven in artikel 22 van de algemene verordening inzake gegevensbescherming. Wij passen profilering toe omdat wij u de juiste boodschap en informatie op het juiste moment willen geven. Wij zijn van mening dat profilering u het beste kan helpen met de uitdagingen en vragen die u naar onze website hebben geleid. Wij gebruiken informatie op basis van uw functietitel, afdeling en branche om ervoor te zorgen dat u de meest relevante inhoud op onze website en via een abonnement op onze nieuwsbrief te zien krijgt.

We kunnen het profiel en de interesses die u laat zien ook gebruiken terwijl u onze website doorbladert om contact met u op te nemen over onze producten. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden door ons hiervan op de hoogte te stellen via persoonlijk contact of door u in te schrijven in het ‘Bel-me-niet-register’ via de volgende link: https://www.bel-me-niet.nl/.

Als u, ondanks onze goede bedoelingen, liever niet wilt dat wij profileren, stuur ons dan een e-mail naar [email protected] met het verzoek om te stoppen met profileren. Bekijk jouw gegevens die in onze systemen bekend zijn door je emailadres in te vullen.


Cookiebeleid

Als u deze website gebruikt, gebruiken we zogenaamde cookies om informatie te verkrijgen over uw gebruik van de website.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw internetbrowser worden gestuurd en die de tekstbestanden op uw computer opslaan (in het geval van ‘sessie’-cookies worden deze aan het einde van uw bezoek aan onze website van uw computer verwijderd). Door het plaatsen van cookies kan de website u bijvoorbeeld bij een volgend bezoek herkennen. Dit doen we om de website af te stemmen op uw behoeften, om een gebruiksvriendelijkere website te maken en om informatie te verkrijgen over wie onze website bezoekt.

Waat is een browser

Een browser is een applicatie die het mogelijk maakt om te surfen op het internet. De meest voorkomende browsers zijn Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari. De meeste browsers zijn veilig en bieden snelle en eenvoudige manieren om informatie zoals cookies te verwijderen.

Wijzig uw browserinstellingen

De meeste browsers staan gebruikers toe om a) alle cookies te accepteren, b) u te waarschuwen wanneer een cookie wordt uitgegeven, of c) op geen enkel moment cookies te ontvangen. In dat geval is het echter mogelijk dat u niet alle functies van de website kunt gebruiken. Elke browser is anders, dus controleer het ‘Help’-menu van uw browser om te weten te komen hoe u uw cookie-voorkeuren kunt wijzigen.

Welke soorten cookies en andere traceertechnologieën gebruikt de Netpresenter-website?

De Netpresenter-website kan gebruikmaken van ‘sessiecookies’. Sessiecookies zijn tijdelijke stukjes informatie die worden gewist zodra u uw webbrowservenster verlaat of uw computer op een andere manier uitschakelt. Sessiecookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de navigatie op onze website te verbeteren, om bezoekers te blokkeren van het verstrekken van informatie waar dat niet gepast is (de site ‘onthoudt’ eerdere vermeldingen van leeftijd of land van herkomst die buiten de gespecificeerde parameters vielen en blokkeert latere wijzigingen) en om geaggregeerde statistische informatie te verzamelen.

De website van Netpresenter kan gebruikmaken van ‘persistente cookies’. Persistente cookies zijn meer permanente stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en daar blijven staan, tenzij u het cookie verwijdert. Persistente cookies slaan informatie op uw computer op voor een aantal doeleinden, zoals het ophalen van bepaalde informatie die u eerder hebt verstrekt, het helpen bepalen welke delen van de website bezoekers het meest waardevol vinden en het aanpassen van de website op basis van uw voorkeuren op een doorlopende basis.

De website van Netpresenter kan gebruikmaken van ‘webbakens’ (ook bekend als internet tags, single-pixel gifs, clear gifs en onzichtbare gifs). Een webbaken is een miniscule afbeelding op een webpagina of in een e-mailbericht die wordt gebruikt om bekeken pagina’s of geopende berichten te volgen. Webbakens geven de website serverinformatie zoals het IP-adres en het browsertype met betrekking tot de computer van de bezoeker. Webbakens geven ons informatie over het aantal keren dat een pagina wordt geopend en welke informatie wordt geraadpleegd. De Netpresenter-apps verzamelen locatie- en gedragsinformatie om u te voorzien van locatiespecifieke diensten. Als u hier niet meer instemt, schakel dan de optie locatiegebaseerde diensten uit in uw telefooninstellingen.

Hoe kan ik mijn cookievoorkeuren bijwerken?

Als u uw cookievoorkeuren wilt wijzigen, intrekken of bekijken, gaat u naar de pagina met de Cookieverklaring.

Privacyverklaring van Google Analytics

Als u toestemming geeft voor het gebruik van marketingcookies, omvat dit het gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten, en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven indien dit wettelijk verplicht is, of indien deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Desondanks is het voor Google technisch mogelijk om op basis van de verkregen gegevens individuele gebruikers te identificeren. Gegevens over specifieke personen en de persoonlijkheidsprofielen van de gebruikers van de website kunnen voor verschillende doeleinden door Google worden verwerkt, waarbij de beheerder van de website geen invloed heeft op deze doeleinden en daarop geen invloed kan uitoefenen.

U kunt de Google Analytics-dienst gemakkelijk deactiveren en zo de overdracht van gegevens naar Google voorkomen. Hiervoor dient u JavaScript in uw browser te deactiveren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

Hoe kan ik contact opnemen met Netpresenter?

Als u vragen hebt over het gebruik, de wijziging, de toegang tot of het verwijderen van persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, of als u zich wilt afmelden voor toekomstige communicatie van Netpresenter, kunt u contact met ons opnemen door te klikken op de link ‘Contact opnemen’ op de website die u bezoekt of door een e-mail te sturen naar [email protected] U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres:

Netpresenter B.V.

Peter Treckpoelstraat 4

NL-6191 VK Beek (L)

Telefoonnummer +31(0)46 4370886

[email protected]

Als u in de VS bent gevestigd, kunt u ook contact met ons opnemen via onze contactgegevens voor de VS door gebruik te maken van de volgende contactgegevens:

5 Independence Way, Suite 300

Princeton, NJ 08540, USA

Phone +1 (212) 710-5908

[email protected]

 

Vermeld in alle communicatie met Netpresenter uw e-mailadres en een gedetailleerde uitleg van uw verzoek. Als u uw persoonlijke gegevens wilt verwijderen, wijzigen of corrigeren, uw toestemming voor de verwerking wilt intrekken, of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en contact met ons opneemt via e-mail, laat ons dan in uw onderwerpregel of e-mail weten welk recht u op de gegevens van de betrokkene wilt uitoefenen. Indien u zich wilt afmelden voor onze e-mails, kunt u dit ook doen door te klikken op afmelden via de optie die in de e-mail wordt aangeboden.