Terms and Conditions

Deze website kan andere eigendomsvermeldingen of auteursrechtelijke informatie bevatten, waarvan de voorwaarden moeten worden nageleefd en gevolgd. Informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

Informatie mag aangepast of geüpdatet worden zonder verwittiging. Netpresenter mag ook verbeteringen en/of aanpassingen aan producten en/of programma’s beschreven in deze informatie op elk moment doorvoeren zonder verwittiging.

Netpresenter neemt geen verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie die is verstrekt door Netpresenter en gebruik van dergelijke informatie is op risico van de ontvanger. Netpresenter biedt geen garantie dat elk gemeld probleem kan worden opgelost met het gebruik van de informatie die Netpresenter biedt.

Door informatie beschikbaar te stellen, verleent Netpresenter geen licenties voor enige auteursrechten, patenten of enige andere intellectuele eigendomsrechten.

Netpresenter wil geen vertrouwelijke of auteursrechtelijk beschermde informatie van u ontvangen via onze website. Houd er rekening mee dat alle informatie of materiaal dat naar Netpresenter wordt gestuurd, wordt geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door Netpresenter enige informatie of materiaal te zenden, verleent u Netpresenter een onbeperkte, onherroepelijke licentie om deze materialen of informatie te gebruiken, reproduceren, weergeven, uitvoeren, wijzigen, verzenden en verspreiden, en u geeft Netpresenter ook de toestemming om vrijelijk ideeën, concepten, know-how of technieken die u ons stuurt te gebruiken voor enig doel. Niettemin, zullen wij uw naam niet prijsgeven of naar buiten brengen dat u ons materialen of andere informatie bezorgde tenzij: (a) we uw toestemming krijgen om uw naam te gebruiken; or (b) we u eerst inlichten dat de materialen of andere informatie die u op een bepaald deel van deze site hebt gedeeld, zal worden gepubliceerd of anderszins gebruikt met uw naam erop; of (c) we zijn wettelijk verplicht dit te doen.

Informatie die Netpresenter publiceert op het wereldwijde web kan verwijzingen of kruisverwijzingen naar Netpresenter producten, programma’s en diensten bevatten, die in uw land niet aangekondigd of verkrijgbaar zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat Netpresenter van plan is om dergelijke producten, programma’s of services aan te kondigen in uw land. Raadpleeg uw plaatselijke Netpresenter vertegenwoordiger voor informatie met betrekking tot de producten, programma’s en diensten die mogelijk voor u beschikbaar zijn.

Netpresenter’s verplichtingen met betrekking tot haar producten en diensten worden uitsluitend geregeld door de overeenkomsten krachtens welke zij zijn verleend. Als u een product of dienst van Netpresenter van deze website haalt, geleverd zonder akkoord, wordt dat product verstrekt in ‘HUIDIGE STAAT’ zonder enige garanties, expliciet of impliciet, en uw gebruik van dat product of die service is op eigen risico.

Netpresenter geeft geen enkele garantie over enige andere website die u zou kunnen bezoeken via deze website. Wanneer u toegang zoekt tot een niet-Netpresenter website, zelfs een die het Netpresenter-logo kan bevatten, gelieve dan te begrijpen dat deze onafhankelijk is van Netpresenter, en dat Netpresenter geen controle heeft over de inhoud van deze website. Bovendien betekent een link naar een niet-Netpresenter website niet dat Netpresenter aansprakelijkheid onderschrijft of accepteert met betrekking tot de inhoud, of het gebruik, van deze website. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat wat u voor uw gebruik selecteert vrij is van items zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere items van destructieve aard.

IN GEEN GEVAL ZAL Netpresenter AANSPRAKELIJK ZIJN AAN ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF ANDERE GEVOLGSCHADE DOOR ENIG GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF ENIGE ANDERE GELINKTE WEBSITE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING,  ENIGE VERLOREN WINST, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE DATA OP UW INFORMATIEVERWERKINGSSYSTEEM OF ANDERSZINS, ZELFS ALS WE UITDRUKKELIJK WORDEN GEINFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

ALLE INFORMATIE WORDT VERSTREKT DOOR Netpresenter IN ‘HUIDIGE STAAT’. Netpresenter GEEFT GEEN GARANTIES.

Privacybeleid
We versturen geen ongevraagde e-mails.  Uw contactinformatie zal niet worden verkocht, verhuurd of vrijwillig worden geleverd aan een agentschap, commercieel of privé.

Downloading software
Door het downloaden van software van de Netpresenter website, gaat u akkoord met de voorwaarden van onze licentieovereenkomst. Gelieve deze te lezen vooraleer te downloaden.

Auteursrechten & Handelsmerken
Netpresenter is een geregistreerd handelsmerk. Alle rechten voorbehouden. Netpresenter B.V. 1995-2015.

Tenzij anders vermeld, zijn alle teksten, afbeeldingen, foto’s en de computer code getoond op het internet via de basis URL  https://www.netpresenter.com, https://www.netpresenter.nl en ondergeschikte URLs de intellectuele eigendom van Netpresenter.

Netpresenter staat niet toe om de computer code of grafische componenten ( bv. logo’s, knoppen, enz.) te hergebruiken, te kopiëren of verder te verspreiden; echter, Netpresenter geeft wel toestemming aan individuen en organisaties om tekst en afbeeldingen van de website te hergebruiken, kopiëren of verder te verspreiden voor persoonlijke, academische of educatieve doeleinden. Het hergebruiken, kopiëren of verder verspreiden mag geen winst op leveren voor welke partij dan ook.  Als afbeeldingen worden hergebruikt, gekopieerd of verder verspreid, mag het uitzicht of de inhoud van het materiaal niet worden aangepast. Netpresenter moet prominent worden genoemd als bron van elke hergebruikte, gekopieerde of verder verspreide afbeelding. Deze promotie moet een link bevatten naar de Netpresenter website.

Alle YouTube videos op deze website vallen onder de YouTube Servicevoorwaarden.