Gedragsverandering

Nieuwe gewoontes inspireren en vormen is een kwestie van lange adem. Effectieve en succesvolle gedragsverandering bij je werknemers vraagt om een langetermijnaanpak waarbij je je volledige scala aan communicatiekanalen inzet.

Engaged-Behavioral-Change_featured

Gedrag veranderen en nieuwe gewoontes aannemen kan moeilijk zijn – je personeel heeft misschien wat hulp nodig. Een duwtje in de juiste richting geven begint bij het uitleggen van het ‘wat’ en ‘waarom’ en het continu herhalen daarvan, voordat de gewenste verandering wordt ingevoerd. Ondersteunt jouw communicatiestrategie gedragsverandering of laat je je werknemers in het duister tasten?

Inspireer je personeel,
realiseer verandering

Gedragsverandering realiseren vraagt om draagvlak en motivatie van je personeel, inspirerende interne communicatie, systematische herhaling en een collectief doel. Zet al je communicatiekanalen in met een campagnegerichte aanpak om een motiverende en boeiende veranderingservaring te bieden.

build understanding

Creëer begrip

Regelmatige updates en zichtbaarheid van het management creëren begrip, geïnfomeerde werknemers en kansen om de dialoog aan te gaan.

directions

Geef duidelijke richtlijnen

Geef duidelijk aan hoe het gewenste gedrag eruit ziet en blijf dat herhalen om personeel te inspireren en motiveren tot gedragsverandering.

pieces of information

Geef informatie druppelsgewijs

Overstroom je werknemers niet met berichten; zend informatie in kleine porties om personeel de kans te geven nieuws geleidelijk tot zich te nemen.

example

Goed voorbeeld doet volgen

Laat prominente werknemers en interne 'influencers' het goede voorbeeld geven. Vertel over hen; zo kan je personeel volgen!

Minimaliseer de
‘intention-action gap’

Overbrug de kloof tussen de intentie om gedrag te veranderen en daadwerkelijke actie door het plannen van herinneringen op het moment dat werknemers nieuw gedrag moeten vertonen – herinner ze bijvoorbeeld aan hun nieuwe waarden als ze een beslissing moeten maken.

Breng de kennis,
verschaf de middelen

Gedrag kan alleen veranderd worden met de juiste kennis en middelen: herhaal alle informatie die nodig is om gedrag te veranderen op alle kanalen en gebruik Netpresenters SharePointintegratie om makkelijke toegang te verschaffen tot alle digitale middelen die je personeel nodig heeft.

Vijf praktische manieren om gedragsverandering te realiseren

De noodzaak om het gedrag van werknemers te veranderen is niet pas in 2020 ontstaan – waarschijnlijk kwam die zo nu en dan in je organisatie naar boven. Gelukkig is gedragsverandering niet onmogelijk!

‘I get by with a little
help from my friends’

Geef je werknemers een platform om elkaar te helpen door tips, vragen en prestaties te bespreken via onze Microsoft Teams integratie. Toon de populairste gesprekken op elk scherm in je organisatie, zodat iedereen weet wat er op dit moment speelt – en zich kan mengen in het gesprek.

Versterk gedrag
met passieve reminders

Versterk het gewenste gedrag door voortdurend passieve herinneringen te sturen. Met Netpresenters omnichannel platform zend je je boodschap uit naar elk apparaat in je organisatie zonder je personeel te onderbreken – een rustige manier om ze iets nieuws te leren!

Klantverhaal

Gedragsverandering met betrekking tot de coronacrisis

‘We proberen onze missie en kernwaarden, waarvan je wilt dat elke medewerker ze kent, te verlevendigen door middel van korte berichtjes in Netpresenter. Tegenwoordig communiceren we ook extra veiligheidsmaatregelen omtrent het coronavirus, zoals een herinnering om afstand van elkaar te houden op de productielocatie, zodat werknemers hun gedrag veranderen.’