Werknemersbetrokkenheid Blog

6 manieren om werknemersbetrokkenheid te verbeteren: deel 1

Geschatte leestijd: 6 minuten

Werknemers zijn tegenwoordig mobieler dan ooit en kunnen vanuit hun eigen huis overal ter wereld werken. Voor het behouden van je talenten is het daarom belangrijker dan ooit dat mensen zich betrokken voelen bij een bedrijf en hun functie. Een van de mogelijkheden voor organisaties die de betrokkenheid willen verbeteren, is het gebruik van een communicatieplatform waarmee je eenvoudig en effectief met iedere werknemer binnen én buiten je organisatie kunt communiceren. Hieronder beschrijven we alvast drie manieren om werknemersbetrokkenheid te verbeteren met een werknemerscommunicatieplatform. Binnenkort zullen we in deel 2 drie andere manieren beschrijven.

  1. Focus op feedback
  2. Meet betrokkenheidsniveaus
  3. Bevorder transparantie

Focus op feedback

De definitie van feedback volgens Oxford Languages: ‘Informatie over reacties op een product, de uitvoering van een taak door een persoon, enzovoorts, die wordt gebruikt als basis voor verbetering’. Dit betekent dat feedback wordt gegeven om iets te verbeteren. Een organisatie die de feedback van haar werknemers niet accepteert, geeft het signaal af dat ze niet wil verbeteren – en dat zal niet leiden tot meer betrokken werknemers.

Als werknemers echter het gevoel hebben dat hun mening wordt gehoord en dat er naar hen wordt geluisterd, is de kans groter dat ze bij een organisatie blijven. Reageren op feedback van werknemers betekent immers twee dingen: dat je luistert naar wat je werknemers graag anders zouden willen zien, en dat je actie onderneemt om hun werkplek voor hen zo aangenaam mogelijk te maken. 

werknemersbetrokkenheid verbeteren

Het geven van feedback kan echter spannend zijn voor sommige werknemers. Zorg er daarom voor dat feedback geven gemakkelijk is en zelfs anoniem gedaan kan worden, bijvoorbeeld via korte polls of korte en langere enquêtes. Denk er daarbij aan dat je regelmatig om feedback vraagt. Eén keer per jaar een enquête uitsturen kan werknemers het gevoel geven dat ze alleen maar aan een formaliteit deelnemen en dat er niks gedaan wordt met hun feedback. Met Netpresenter kun je automatisch periodiek polls houden, zodat je bijvoorbeeld iedere maand of ieder kwartaal vraagt hoe tevreden je werknemers zijn.

Als je vaker om feedback vraagt, kunnen eventuele problemen meteen achterhaald en opgelost worden. Communiceer daarom ook zeker over wat je met de feedback doet: als je actie onderneemt, laat werknemers weten dat je werkt aan de verbetering van hun werkplek naar aanleiding van hun eigen feedback. Doe dat via verschillende kanalen zoals Teams, SharePoint, narrowcastingschermen of een mobiele app. Op die manier ben je er zeker van dat werknemers op de hoogte zijn van deze (voor hen vaak positieve) veranderingen.

Meet betrokkenheidsniveaus

Het is moeilijk om je betrokkenheidsniveaus te verbeteren zonder eerst te bekijken wat de staat van betrokkenheid is in je organisatie. Uit verschillende rapporten van onder andere Deloitte en HBR blijkt dan ook dat organisaties die de betrokkenheid van hun personeel meten, vaker hogere betrokkenheidsniveaus hebben.

Maar: eens per jaar meten is niet genoeg. Deze organisaties blijken hun metingen ook nog meermaals per jaar uit te voeren. Het is immers erg moeilijk om de betrokkenheid van je werknemers compleet in kaart te brengen met alleen jaarlijkse metingen – in de tussentijd kan er van alles veranderen wat van invloed is op de betrokkenheid van je werknemers.

Met meerdere metingen houden organisaties met hoge betrokkenheidsniveaus bij hoe het gaat met de betrokkenheid van hun werknemers. Door die metingen kunnen zij sneller ontdekken waardoor werknemers meer of minder betrokken zijn. Daardoor zijn ze ook in staat om problemen sneller aan te pakken en positieve veranderingen binnen de organisatie door te voeren. Maar hoe meet je betrokkenheidsniveaus, laat staan meerdere keren per jaar?

Netpresenter Pulse Enquêtes zijn een ideale manier om de stemming binnen je organisatie in kaart te brengen. Ze geven real-time inzicht in de betrokkenheid van je werknemers. Met verschillende herhalingsopties kun je pulse enquêtes makkelijk herhalen en automatisch publiceren op bepaalde dagen, of bijvoorbeeld elke maand of week. Met diepgaande statistieken kun je de trends binnen je organisatie volgen en zo precies bijhouden waar je eventueel veranderingen door moet voeren.

werknemersbetrokkenheid verbeteren

Bevorder transparantie

Volgens een enquête van Quantum Workplace zijn dit enkele van de factoren die voor werknemersbetrokkenheid zorgen:

  • Ik vertrouw erop dat onze leiders de organisatie naar toekomstig succes leiden.
  • Ik vertrouw erop dat de leiders van deze organisatie de juiste koers zullen uitzetten.
  • Ik vertrouw erop dat deze organisatie in de toekomst succesvol zal zijn.

Al deze factoren hebben één ding met elkaar gemeen: vertrouwen. Vertrouwen in het management van een organisatie is namelijk een belangrijke factor bij werknemersbetrokkenheid. Maar voor dat vertrouwen is transparantie nodig: transparantie over langetermijndoelen, succesfactoren van de organisatie, de financiële situatie, over bepaalde zakelijke beslissingen, enzovoorts. Met deze informatie weten werknemers waar hun organisatie naartoe gaat, hoe succes eruitziet en wat zij kunnen doen om aan dat succes bij te dragen.

Transparantie kan gecreëerd worden met een werknemerscommunicatieplatform als Netpresenter, bijvoorbeeld door:

  • Beslissingen te delen via narrowcasting, screensavers of een mobiele app.
  • Belangrijke KPIs uit Power BI inzichtelijk te maken door Power BI te koppelen aan verschillende communicatiekanalen, zodat werknemers niet op zoek hoeven naar de informatie maar die actief onder hun aandacht wordt gebracht.
  • Werknemers in de gelegenheid te stellen hun mening te geven of zelfs mee laten beslissen door te stemmen via polls.

Als werknemers weten dat belangrijke informatie over het bedrijf niet achtergehouden zal worden, zal er een cultuur van transparantie en vertrouwen ontstaan. En met die grotere transparantie en dat grotere vertrouwen zal ook de werknemersbetrokkenheid groter worden.

Kan jouw organisatie de werknemersbetrokkenheid verbeteren? Download onze zelfevaluatie werknemersbetrokkenheid om te zien hoe het er bij jouw organisatie voor staat. Niet helemaal tevreden? Plan dan een demo in of neem contact op met onze consultants. Zij laten je graag zien hoe Netpresenter je kan helpen met het verbeteren van de werknemersbetrokkenheid in jouw organisatie!

download_banner
Photo
Dave Schmeitz

Dave is Netpresenters Online Marketing Manager. Hij deelt zijn kennis over het betrokken houden en inspireren van werknemers graag. In zijn vrije tijd houdt Dave van reizen en danst hij graag LA style Salsa en Bachata.