Gedragsverandering Blog

Vijf praktische manieren om gedragsverandering bij je personeel te realiseren

Geschatte leestijd: 7 minuten

Gedragsverandering. Tegenwoordig een belangrijk onderwerp: over de hele wereld proberen landen (en organisaties) nog steeds koortsachtig om het gedrag van hun bevolking en werknemers te veranderen in een poging om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit benadrukt de moeilijkheden die gepaard gaan met het veranderen van diepgewortelde gedragspatronen. De noodzaak om het gedrag van werknemers te veranderen is echter niet pas in 2020 ontstaan – waarschijnlijk kwam die zo nu en dan in je organisatie naar boven. Gelukkig is gedragsverandering niet onmogelijk! Wij zetten vijf praktische manieren om gedragsverandering bij je personeel te realiseren.

1. Bied een duidelijk doel

Werknemers kunnen hun oude gedrag alleen veranderen naar het nieuwe, gewenste gedrag als ze weten waar ze naar streven. Daarom zijn de meest productieve gesprekken over gedragsverandering, zowel individueel als collectief, gesprekken die beginnen met de strategie en het doel dat de gedragsverandering dient. Zorg er dus voor dat je werknemers weten wat het gewenste gedrag inhoudt en wat ze moeten doen om dit gedrag te vertonen.

Een duidelijk doel stelt werknemers in staat om hun vooruitgang te monitoren en hun inspanningen te corrigeren wanneer dat nodig is. Doelen zenden actie en inspanning in de richting van doelgerelateerd gedrag, en voorkomen juist dat die energie naar ongerelateerd gedrag gaat. Ze beïnvloeden de volharding, motiveren, en geven werknemers energie. Als werknemers weten welk gedrag ze moeten vertonen, kunnen ze onderweg naar hun resultaten kijken en belemmeringen voor het bereiken van het gewenste resultaat identificeren. Daarom moeten zowel individuele als collectieve doelen vaak worden herhaald; zo maak je werknemers bewust van deze doelen. Collectieve doelen kunnen herhaaldelijk worden weergegeven via publieke communicatiekanalen, zoals narrowcastingschermen, een corporate screensaver of een bedrijfsapp.

2. inspireer je personeel

Een van de beste manieren om gedragsverandering bij je personeel te realiseren het inspireren van je personeel. Werk met ze samen op individueel niveau om uit te vinden wat hun doelen en ambities zijn. Identificeer hun passies en motivaties op een dieper niveau. Bouw een emotionele band met je collega’s. Roep een gevoel van verlangen op in plaats van een gevoel van angst. Gebruik inspirerende taal, deel verhalen. Deze aanpak werkt het best als je een link legt tussen de doelen en ambities van het individu en de verandering die je voor ogen hebt.

Het inspireren van je werknemers kan ook op grotere schaal; het gebruik van inspirerende taal en het delen van verhalen kan door werknemers of leidinggevenden in je organisatie persoonlijke ervaringen te laten delen. Stimuleer werknemers of leiders in je organisatie om een blog te schrijven op je intranet, hun favoriete inspirerende citaten te delen of een korte video op te nemen waarin ze uitleggen wat hen inspireerde te veranderen. Publiceer deze content via meerdere kanalen, zoals een corporate app of een openbaar kanaal van Microsoft Teams; dit stelt collega’s in staat om een gesprek te starten over de veranderingen die ze doorvoeren en elkaar te motiveren door uitdagingen en prestaties te delen.

3. Streef naar een collectief doel

Soms is gedragsverandering makkelijker voor je werknemers als hun hele team moet veranderen in plaats van maar één werknemer die in eenzaamheid aan z’n gedrag werkt. Afhankelijk van het ongewenste gedrag kan iedereen in je team baat hebben bij gedragsverandering in plaats van alleen maar één enkel teamlid. Dat creëert niet alleen een gevoel van eenheid in je team; je geeft je teamleden ook de kans om van elkaar te leren. Daarnaast versterk je de peer pressure: als je werknemers zien dat hun collega’s een positieve gedragsverandering doorvoeren, is de kans groter dat ze hun eigen gedrag ook willen veranderen.

Volgens de Social Learning Theory van psycholoog Albert Bandura kan leren ook plaatsvinden door enkel het observeren van andermans handelingen. Bandura stelt dat ‘Het meeste menselijke gedrag wordt geleerd door gedrag van anderen waar te nemen, die als model dienen. Uit dat observeren van anderen vormt een persoon een idee van hoe nieuw gedrag wordt uitgevoerd. Bij latere gelegenheden dient deze gecodeerde informatie als leidraad voor actie.’ Observationeel leren vereist echter niet noodzakelijkerwijs dat je naar een persoon die zich bezighoudt met een activiteit kijkt. Twee van de drie basismodellen voor observationeel leren omvatten bijvoorbeeld het leren door verbale instructies te horen of te lezen. Denk aan luisteren naar een podcast of instructies in een boek lezen.

Voorbeeld complimenteren narrowcasting lock screen app4. Positief gedrag versterken

Wanneer je merkt dat werknemers gedrag vertonen dat je vaker wilt zien, beloon ze dan voor dat gedrag. Het belonen van je werknemers voor specifiek gedrag zal ze namelijk motiveren om dat vaker te vertonen. Herken en erken een positieve gedragsverandering. Wanneer werknemers overigens ongewenst gedrag vertonen, geef ze daar dan in privé direct constructieve feedback op. Zo zullen ze ook begrijpen dat dit niet het gedrag was dat je voor ogen had.

Door positief gedrag te belonen motiveer je je werknemers niet alleen; je geeft op die manier ook voor andere werknemers aan hoe succes eruitziet. Beloon goed uitgevoerde werkzaamheden op meerdere momenten en via meerdere kanalen. Prijs je werknemers privé, maar ook in het openbaar om collega’s in staat te stellen hetzelfde gedrag te vertonen in de toekomst. Feliciteer je werknemers bijvoorbeeld via je narrowcastingschermen of een screensaver om positief gedrag publiekelijk te erkennen en versterken.

5. Met stapjes vooruit

Als je ooit een dieet hebt geprobeerd, wilde beginnen met hardlopen of heb geprobeerd te stoppen met roken, dan weet je hoe moeilijk het kan zijn om een gewoonte te veranderen. De meest effectieve aanpak om gedragsverandering bij werknemers te vergemakkelijken is dan ook om één probleem tegelijk aan te pakken, omdat focus essentieel is. Proberen om meerdere gedragsproblemen tegelijkertijd te veranderen kan overweldigend zijn. Je zult waarschijnlijk meer problemen creëren dan dat je problemen oplost en gedrag verandert.

@netpresenter

Who knew pixels could be a job-saver? Watch how Gary gets a timely reminder of company values through Employee Digital Signage, dodging a career misstep. 🍺🚫🖥️ CompanyValues SaveTheSipForLater EmployeeAwareness EmployeeCommunications WorkplaceDigitalSignage

♬ origineel geluid – Netpresenter – Netpresenter

Wijs in plaats daarvan het belangrijkste gedrag dat je wilt veranderen aan en coach je werknemer om specifiek aan dat probleem te werken. Geef je werknemer de tijd om te wennen aan deze nieuwe manier van doen om ervoor te zorgen dat de verandering permanent wordt. Maak een prioriteitenlijst van het gedrag dat je wilt veranderen in je werknemer, en werk die in de juiste volgorde door. Ga pas naar een volgende verandering als het eerste nieuwe gedrag een permanente gedragsverandering is geworden. Volgens de Social Learning Theory betekent het immers niet dat er, alleen omdat iemand iets nieuws heeft geleerd, een (permanente) gedragsverandering ontstaat.

Ben jij op zoek naar manieren om gedragsverandering bij je personeel te stimuleren? Onze consultants zijn altijd enthousiast om organisaties te helpen het beste in hun werknemers naar boven te halen. Neem contact op om te bespreken hoe wij jouw organisatie kunnen helpen! Of download de gratis guide hoe help je werknemers succesvolle gedragsveranderingen te maken met interne communicatie.

download_banner
Photo
Luc Bormans

Luc Bormans is niet alleen Netpresenter's Hoofd Marketing, hij is ook dé expert op het gebied van Marketing Communicatie. In zijn vrije tijd rijdt Luc rond in zijn überbritse Mini Cooper.