Cybersecurity

Het aantal cyberaanvallen blijft toenemen. Cybersecurity staat dus bovenaan de agenda van veel organisaties wereldwijd. Om cybersecurity te verbeteren, wenden veel organisaties zich tot technische oplossingen. Maar om cybersecurity écht te versterken, moet je een menselijke firewall van weerbare werknemers creëren.

Safe-Cyber-Security-featured

Zelfs met de beste IT-beveiliging is een cyberaanval niet uit te sluiten. De overgrote meerderheid van de incidenten wordt veroorzaakt door menselijke fouten. Een klik op een kwaadaardige link, een onveilig wachtwoord of een uitgestelde update: een klein foutje kan ernstige gevolgen hebben voor de hele organisatie. Welke andere maatregelen kunnen organisaties nemen om werknemers weerbaarder te maken?

Het belang van
de menselijke firewall

Zelfs het beste slot is nutteloos als iemand vergeet de deur te sluiten. Hetzelfde geldt voor cybersecurity: IT-oplossingen zijn niet onfeilbaar. Uiteindelijk is de mens vaak de zwakste schakel.

awareness

Niet genoeg bewustzijn

Werknemers zijn zich niet altijd bewust van de risico's van onveilige wachtwoorden en het klikken op links in phishing-e-mails.

insufficient knowledge

Onvoldoende kennis

Niet alle werknemers zijn op de hoogte van de verschillende risico's die er bestaan en hoe hun acties de hele organisatie kunnen beïnvloeden.

underestimate

Risico's worden onderschat

Waarom zouden ze zich op mij richten? Ik ben niet belangrijk, denken veel werknemers. Terwijl hackers zich niet richten op specifieke individuen, maar op iedereen. Net zolang tot ze een zwakke plek vinden.

incident response plan

Geen adequaat Cyber Incident Response Plan

Zonder de middelen om snel te handelen, lukt het veel organisaties niet om een cyberaanval af te weren of in te dammen.

cybersecurity compliance

Naleving cybersecurity compliance schiet tekort

Als werknemers niet op de hoogte zijn van de huidige regelgeving, kan de cybersecurity compliance in het geding komen.

Creëer een firewall van
bewuste werknemers

Waakzame werknemers zijn de eerste verdedigingslinie van een organisatie. Wijs hen voortdurend op de risico’s, maak ze bewust en bewapen ze met de kennis om zichzelf en de organisatie te beschermen.

Blijven leren tegen
een blijvende dreiging

Cybercriminaliteit is voortdurend in ontwikkeling. Deel nieuwe kennis en inzichten direct met elke werknemer en blijf de informatie herhalen zodat niemand de informatie zal missen of vergeten. Met een mix van verschillende outputkanalen maak je iedereen binnen de organisatie weerbaarder.

Checklist Cybersecurity

Om organisaties op weg te helpen met hun cybersecurity, hebben we deze checklist opgesteld. Loop deze checklist samen met je IT-beheerder af om er zeker van te zijn dat je organisatie risico’s tot een minimum beperkt

Activeer reactieplannen
direct bedrijfsbreed

Vindt er een aanval plaats? Stuur met één druk op de knop een waarschuwing uit om iedereen in de organisatie direct te informeren. Bereid op voorhand alvast berichten om alle stakeholders te informeren, zodat je geen tijd verliest als je snel moet handelen.

Verbeter Cybersecurity compliance

Zorg ervoor dat iedere werknemer weet hoe hij of zij moet voldoen aan cruciale cybersecurity compliance. Herhaal doorlopend de belangrijkste wetten en specifieke branchevoorschriften, en gebruik hetzelfde communicatieplatform om snel een noodplan in werking te stellen wanneer dat nodig is.

Klantverhaal

Meer bewustzijn rondom cyberveiligheid

De bescherming van de elektronische medische dossiers van patiënten is van vitaal belang voor ziekenhuizen. Om hun bescherming tegen mogelijke cyberaanvallen te verbeteren, heeft Sky Lakes een slimme oplossing bedacht: ze gebruiken Netpresenter om de kennis over veiligheidskwesties te vergroten. Door herhaaldelijk berichten over onder andere spam en het delen van wachtwoorden te laten zien verhogen ze het bewustzijn van het personeel over veiligheidsrisico’s.