Compliance communicatie Infographics

10 tips voor communicatie over veiligheid op de werkplek

Veiligheid op de werkplek is in veel organisaties van het allergrootste belang. Door de jaren heen hebben onze klanten ons laten zien dat een groot deel van succesvolle veiligheid op de werkplek bestaat uit de communicatie daarover: die verschaft duidelijkheid over hoe werknemers ongelukken en verwondingen moeten voorkomen en hoe ze moeten handelen in het geval van nood. Het belang van communicatie over veiligheid op de werkplek moet daarom niet onderschat worden. Dit zijn 10 tips voor communicatie over veiligheid op de werkplek.

  1. Identificeer veiligheidsthema’s en hoe je deze gaat communiceren
    Het opstellen van een veiligheidscommunicatieplan met mogelijke onderwerpen is beter dan ad hoc berichten sturen.
  2. Richt je op specifieke groepen met relevante informatie
    Arbeiders in een elektriciteitscentrale hebben andere veiligheidsinformatie nodig dan kantoormedewerkers.
Meer lezen? Download hieronder.