Werknemerscommunicatie Blog

Werknemerscommunicatie vs. interne communicatie

Geschatte leestijd: 13 minuten

Effectieve communicatie is cruciaal voor het succes van elke organisatie. Werknemerscommunicatie vs. interne communicatie zijn twee soorten communicatie. Hoewel ze op elkaar lijken, dienen ze verschillende doelen en gebruiken ze verschillende kanalen om hun doelgroepen te bereiken.

Werknemerscommunicatie is het delen van informatie tussen werknemers en hun managers, collega’s of teams. Interne communicatie daarentegen is een meer omvattend woord dat verwijst naar alle communicatie binnen een organisatie.

Het opbouwen van relaties, het vergroten van de betrokkenheid van werknemers en het bevorderen van een gezonde werkomgeving zijn afhankelijk van effectieve werknemerscommunicatie en interne communicatie. De opkomst van werken op afstand en hybride werkplekken leidt tot een groeiende behoefte aan een werknemerscommunicatieplatform om de communicatie en samenwerking tussen werknemers te bevorderen.

Wat is werknemerscommunicatie?

Werknemerscommunicatie verwijst naar alle communicatie tussen werkgevers (managers) en werknemers of leden van hetzelfde team. Mondelinge communicatie kan plaatsvinden in vergaderingen, één-op-één interacties of prestatie-evaluaties. Werknemerscommunicatie kan ook digitaal plaatsvinden via verschillende kanalen, zoals narrowcasting, werknemersapps, e-mail, het intranet, samenwerkingstools of een werknemerscommunicatieplatform.

Waarom is werknemerscommunicatie belangrijk?

Werknemerscommunicatie is belangrijk omdat het kan helpen om werknemers geïnformeerd, betrokken, productief en veilig te houden. Het kan een open cultuur creëren, betrokkenheid en inzet stimuleren, en het vertrouwen, moreel, productiviteit en teamwerk vergroten.

Voorbeelden van werknemerscommunicatie

Werknemerscommunicatie is het uitwisselen van ideeën en informatie binnen een bedrijf tussen werknemers en management. Hier volgen enkele voorbeelden van werknemerscommunicatie:

 1. Managers en werknemers kunnen tijdens vergaderingen met elkaar communiceren om belangrijke onderwerpen te bespreken en updates te geven. Vergaderingen kunnen fysiek of digitaal plaatsvinden en kunnen officieel of informeel zijn. Doelen, prioriteiten en vooruitgang kunnen worden besproken tijdens regelmatige teamvergaderingen.
 2. Managers en werknemers kunnen in één-op-één gesprekken, vertrouwen en een goede werkrelatie opbouwen. Deze gesprekken kunnen worden gebruikt om eventuele problemen aan te pakken, feedback te geven en te praten over carrièredoelen.
 3. Prestatie-evaluaties stellen managers en werknemers in staat om hun werkprestaties te bespreken en toekomstige doelen vast te stellen. Werknemers kunnen leren over hun sterke en zwakke punten en ontdekken waarin ze kunnen verbeteren.
 4. Dankzij teambuildingoefeningen kunnen werknemers samenwerken en sterke relaties opbouwen. Deze activiteiten, die leuk en uitdagend kunnen zijn, kunnen de samenwerking en communicatie verbeteren.
 5. Software voor werknemerscommunicatie kan helpen bij het stroomlijnen van de interne communicatie. Het versturen van berichten en het delen van gegevens is mogelijk met deze tools. Ze kunnen ook worden gebruikt om werknemers updates en informatie te verstrekken.

Wat is interne communicatie?

Interne communicatie is een brede term die alle communicatie binnen een organisatie omvat. Dit omvat communicatie tussen afdelingen, management en werknemers of onderling, en zelfs communicatie met externe belanghebbenden. Voorbeelden van interne communicatiekanalen zijn e-mail, intranet, nieuwsbrieven, memo’s en interne sociale media.

Waarom is interne communicatie belangrijk?

Effectieve interne communicatie is belangrijk omdat het helpt een eenduidige boodschap te creëren, transparantie te vergroten en vertrouwen op te bouwen tussen werknemers en management. Als de communicatie duidelijk en consistent is, is de kans groter dat werknemers zich geïnformeerd en betrokken voelen bij de missie en waarden van het bedrijf.

Voorbeelden van interne communicatie

Elke organisatie heeft behoefte aan effectieve interne communicatie om de productiviteit te verhogen, sterke relaties op te bouwen en ervoor te zorgen dat iedereen aan dezelfde doelstellingen werkt. Hier volgen enkele voorbeelden van interne communicatie:

 1. E-mail is een populaire communicatiemethode die mensen gebruiken om essentiële berichten, bestanden en andere informatie aan een of meer ontvangers door te geven. E-mail kan worden gebruikt voor interactie met teamleden of werknemers in het hele bedrijf. Het is ook effectief voor het verspreiden van updates en aankondigingen.
 2. Een intranet is een interne website die werknemers toegang geeft tot cruciale gegevens en bestanden. Hieronder vallen publicaties zoals bedrijfsgidsen, HR-beleid en -procedures, en nieuws en aankondigingen. Het intranet van een bedrijf kan informatie effectief door de hele organisatie verspreiden en garanderen dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie.
 3. Werknemers ontvangen regelmatig updates en nieuws over het bedrijf via nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven kunnen worden gebruikt om de bedrijfscultuur te versterken, belangrijke updates te delen en prestaties te vieren. Ze zijn een krachtig instrument voor werknemersbetrokkenheid en het creëren van een community.
 4. Memo’s zijn een informele vorm van interne communicatie die vaak wordt gebruikt voor korte berichten. Ze kunnen worden verzonden via e-mail of een berichtenplatform en worden gebruikt om met een bepaalde groep of persoon te communiceren. Memo’s zijn een handig hulpmiddel om snel updates en kritieke informatie te delen.
 5. Sociale media kunnen ook een effectief intern communicatiemiddel zijn als ze correct worden gebruikt. Het kan worden gebruikt om de betrokkenheid van werknemers te vergroten en een gemeenschapsgevoel te bevorderen. Sociale netwerksites zoals Facebook, Twitter en LinkedIn kunnen worden gebruikt om de bedrijfscultuur, nieuws, updates en succesverhalen van werknemers te promoten.
Werknemerscommunicatie via Desktop App

Wat is een werknemerscommunicatieplatform?

Een werknemerscommunicatieplatform is een softwareplatform dat organisaties verschillende communicatietools, unieke functies en handige integraties biedt om met werknemers te communiceren, waar ze zich ook bevinden. Deze platforms bevatten doorgaans features zoals instant messaging, groepschats en -kanalen, videoconferenties, het delen en opslaan van bestanden, mobiele toegankelijkheid, integratie met andere tools en apps, een werknemersgids, enquêtes en polls, en analyses en rapportage.

De noodzaak van een effectief werknemerscommunicatieplatform

Werknemerscommunicatieplatforms hebben de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen, en de markt is uitgebreid met diverse oplossingen die inspelen op verschillende behoeften. Organisaties hebben in 2023 verschillende opties voor werknemerscommunicatieplatforms. Deze platforms hebben zich ontwikkeld met functies als taakbeheer, het delen van bestanden, videoconferenties, instant messaging, personalisatie, kunstmatige intelligentie en nog veel meer.

Gezien het brede scala aan beschikbare features kan het moeilijk zijn om het juiste werknemerscommunicatieplatform voor je organisatie te kiezen. Er zijn veel zaken waarmee je rekening moet houden, zoals de omvang van jouw organisatie, de bedrijfstak en de communicatiebehoeften. Toch moet een betrouwbaar werknemerscommunicatieplatform bestaan uit een breed scala aan communicatiekanalen, werknemers kunnen bereiken, betrokken houden en de productiviteit verbeteren. Het moet communicatie gemakkelijker, sneller en efficiënter maken.

De top 10 van werknemerscommunicatieplatforms voor 2023 wordt in dit artikel besproken, samen met informatie over hun features, kosten en voor- en nadelen. Om organisaties te helpen bij het selecteren van een werknemerscommunicatieplatform, tonen we een vergelijking van de platforms. Na het lezen van deze blog weet je meer over de voordelen van een werknemerscommunicatieplatform en de beste oplossingen voor jouw communicatiebehoeften.

Criteria voor het selecteren van het beste werknemerscommunicatieplatform

Organisaties moeten verschillende criteria in overweging nemen bij het kiezen van een werknemerscommunicatieplatform. Bedrijven kunnen het beste platform voor werknemerscommunicatie kiezen aan de hand van de volgende criteria:

 1. Gebruiksvriendelijkheid: Het platform moet eenvoudig, intuïtief en ongecompliceerd zijn. Het platform mag geen aanzienlijke training vereisen voor werknemers om het te gebruiken.
 2. Functionaliteit: Het platform moet alle noodzakelijke functies hebben voor efficiënte (top-down) communicatie. Het platform moet ook personalisatie bevatten en aanpasbaar zijn aan jouw branding.
 3. Veiligheid: Het platform moet sterke beveiligingsmaatregelen hebben om privégegevens en kritieke bedrijfsinformatie te beschermen. Enkele te overwegen beveiligingsmaatregelen zijn encryptie, multi-factor authenticatie en gebruikersautorisatie-instellingen.
 4. Integraties: Het platform moet samenwerken met andere zakelijke tools, zoals productiviteitssuites of projectmanagementsoftware. Integraties zorgen ervoor dat gegevens of content niet op veel platforms worden herhaald.
 5. Schaalbaarheid: Het platform moet schaalbaar zijn om bedrijfsuitbreiding te ondersteunen. Het platform moet meer gebruikers en communicatiekanalen kunnen beheren naarmate de organisatie groeit.
 6. Klantenservice: De leverancier van het platform moet snelle technische ondersteuning bieden. Organisaties moeten toegang hebben tot bekwame supportmedewerkers die kunnen helpen bij het oplossen van technische problemen.
 7. Prijs: De kosten van het platform zijn een essentiële factor om te overwegen. Het platform moet een redelijke prijsstructuur bieden die aansluit bij het budget en de communicatiebehoeften van organisaties.

Employee Communications Software op G2

Elk kwartaal publiceert G2 zijn nieuwe Grid Report for Employee Communications, waarin ze badges toekennen aan bedrijven die zichzelf in hun branche hebben overtroffen en positieve beoordelingen van hun klanten hebben ontvangen. Netpresenter is blij deel uit te maken van de leiders in de Employee Communications categorie. Je kunt ook onze Grid positie hieronder bekijken.

.

Features van een werknemerscommunicatieplatform

Een werknemercommunicatieplatform is een softwareoplossing die ontworpen is om de communicatie en samenwerking binnen de organisatie te verbeteren. Hier zijn enkele belangrijke features van een effectief werknemerscommunicatieplatform:

 1. Instant messaging of comments: Een werknemerscommunicatieplatform moet een real-time messaging- of commentaar mogelijkheid hebben die snel en gemakkelijk contact tussen werknemers mogelijk maakt. Emoji’s, leesbevestigingen en de mogelijkheid om bestanden te versturen moeten hier deel van uitmaken.
 2. Groepschats en -kanalen: Teams kunnen verbinding maken en samenwerken in een gedeelde omgeving met behulp van groepschats en -kanalen. Teams moeten privé of openbare kanalen kunnen bouwen die gewijd zijn aan bepaalde projecten of thema’s.
 3. Videoconferenties: Videoconferenties zijn cruciaal voor teams op afstand of werknemers die vanaf verschillende plaatsen werken. Teams moeten digitaal kunnen vergaderen met features als scherm delen, chatten en opnemen.
 4. Bestanden delen en opslaan: Dit zijn cruciale mogelijkheden voor teams die samenwerken aan documenten, spreadsheets en andere soorten gegevens. Teams moeten overal gemakkelijk bestanden kunnen uitwisselen en openen.
 5. Mobiele toegankelijkheid: Een goed werknemerscommunicatieplatform moet mobielvriendelijk zijn, zodat gebruikers onderweg verbinding kunnen maken en communiceren. Zowel Android als iOS mobiele apps moeten hier deel van uitmaken.
 6. Integraties met andere tools en applicaties: Een werknemerscommunicatieplatform moet integreren met andere tools en apps die het bedrijf gebruikt, zoals e-mail, agenda-apps, office 365 of projectmanagementsoftware.
 7. Werknemersdirectory: Een doorzoekbare database waarin elke werknemer van de organisatie is opgenomen. Contactinformatie en andere relevante gegevens moeten beschikbaar zijn.
 8. Enquêtes en polls: Om input van werknemers te krijgen, moeten teams enquêtes en polls kunnen maken op een werknemerscommunicatieplatform. Deze feature kan worden gebruikt om ontwikkelingsgebieden te bepalen, feedback te verzamelen en de tevredenheid van werknemers te evalueren.
 9. Analytics en rapportage: Een goed werknemerscommunicatieplatform moet beschikken over analyse- en rapportagetools waarmee managers indicatoren als werknemersbetrokkenheid en open rates kunnen monitoren.
netpresenter statistieken

Verschillen tussen werknemerscommunicatie vs. interne communicatie

Werknemerscommunicatie richt zich op de manier waarop informatie wordt gedeeld tussen werkgevers (managers) en werknemers of teams. Interne communicatie, daarentegen, is een bredere term die alle communicatie binnen een organisatie omvat. Hoewel zowel werknemerscommunicatie als interne communicatie belangrijk zijn voor het creëren van een positieve werkomgeving, hebben de twee een aantal belangrijke verschillen:

 1. Communicatiestijl: Informatie-uitwisseling tussen werkgevers (managers) en werknemers wordt werknemerscommunicatie genoemd. Dit gebeurt meestal informeel en op verschillende manieren. Interne communicatie daarentegen heeft betrekking op het delen van informatie binnen verschillende teams, afdelingen en organisatieniveaus. Het is meestal formeel via memo’s, nieuwsbrieven en bedrijfsaankondigingen.
 2. Het doel: Werknemerscommunicatie zorgt voor het verbeteren van de dagelijkse werkzaamheden, het geven van feedback en het opbouwen van relaties tussen werknemers. Het doel is de productiviteit, betrokkenheid en samenwerking van het team te verhogen. Toch heeft interne communicatie een strategisch voordeel. Het probeert werknemers te onderwijzen over de doelstellingen, missie en visie van de organisatie.
 3. Doelgroep: Werknemers op hetzelfde niveau, leden van hetzelfde team, of andere specifieke doelgroepen zijn typisch de doelgroepen voor werknemerscommunicatie. Zij is gericht op het verbeteren van teamwerk en communicatie binnen de afdeling of het team. Interne communicatie daarentegen is gericht op alle werknemers. Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat elke werknemer zich bewust is van en zich inzet voor de missie, visie en doelstellingen van de organisatie.
 4. Gebruikte kanalen: Verschillende kanalen, waaronder e-mail, instant messaging, en werknemerscommunicatieplatforms, kunnen worden gebruikt voor werknemerscommunicatie. Formele kanalen voor interne communicatie zijn onder meer memo’s, nieuwsbrieven en bedrijfsmededelingen.
 5. Formaliteit: Communicatie tussen werknemers is doorgaans informeel en ongestructureerd. Het maakt meer informele en persoonlijke communicatie tussen werknemers of doelgroepen mogelijk. Interne communicatie daarentegen is typisch formeel en gestructureerd. Men heeft een meer formele, zakelijke communicatiestijl nodig om de boodschap duidelijk en succesvol over te brengen.

Best practices voor werknemerscommunicatie vs. interne communicatie

Het is essentieel best practices vast te stellen om de werknemerscommunicatie vs. interne communicatie te verbeteren. Hier volgen enkele belangrijke voorbeelden voor effectieve communicatie op de werkplek:

 1. Wanneer managers en andere leiders werknemers aanmoedigen om hen te benaderen met problemen of zorgen, voeren ze een opendeurbeleid. Dit creëert een cultuur waarin werknemers zich gehoord voelen en veilig hun mening kunnen uiten. Deze aanpak maakt het opbouwen van vertrouwen en het aanmoedigen van open communicatie tussen werknemers en management mogelijk.
 2. Gebruik van meerdere kanalen: Werknemers regelmatig feedback geven is een prachtige aanpak om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit. Met regelmatige feedbacksessies krijgen werknemers inzicht in hun prestaties en waar ze zich kunnen verbeteren. Ook kan regelmatige feedback van managers ervoor zorgen dat werknemers zich gewaardeerd en erkend voelen voor hun inspanningen.
 3. Consistentie in berichtgeving: Berichten moet consistent zijn over alle kanalen om duidelijkheid te garanderen en verwarring te voorkomen. Ongeacht het kanaal moeten berichten nauwkeurig en kort zijn en hetzelfde doel hebben. Dit zorgt ervoor dat iedereen effectief communiceert en dat er geen misverstanden zijn.
 4. Actief luisteren: Actief luisteren is goed opletten en volledig meegaan in wat er gezegd wordt. Je collega’s je volledige aandacht geven is cruciaal als je hun problemen behandelt. Je zult merken dat je de gedachten van werknemers waardeert doordat je actief naar hen luistert.
 5. Het aanmoedigen van tweerichtingscommunicatie: Je kunt tweerichtingscommunicatie bevorderen door een sfeer te bevorderen waarin werknemers zich op hun gemak voelen om hun ideeën te bespreken. Het is essentieel dat werknemers en management open communiceren. Het aanmoedigen van tweerichtingscommunicatie kan resulteren in frisse perspectieven en ideeën die de organisatie ten goede komen.

Conclusie werknemerscommunicatie vs. interne communicatie

Het opbouwen van relaties tussen werknemers en management en het bevorderen van een gezonde werkomgeving zijn sterk afhankelijk van interne- en werknemerscommunicatie. Een efficiënt werknemerscommunicatieplatform kan de betrokkenheid en samenwerking van werknemers gemakkelijker maken en de productiviteit verhogen. Overweeg het gebruik van een platform als Netpresenter om de communicatie in jouw organisatie te verbeteren. Neem contact op met een van onze consultants; zij bespreken graag de behoeften van jouw organisatie en laten je in een gratis demo van 30 minuten alles zien wat ons communicatieplatform te bieden heeft! Of download de gratis guide en vind de juiste communicatietools om jouw werknemers te bereiken.

download_banner
Photo
Dave Schmeitz

Dave is Netpresenters Online Marketing Manager. Hij deelt zijn kennis over het betrokken houden en inspireren van werknemers graag. In zijn vrije tijd houdt Dave van reizen en danst hij graag LA style Salsa en Bachata.